Sprawa o Alimenty - adwokat wodzislaw slaski kancelaria adwokacka wodzislaw

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko - Adwokat Wodzisław Śląski


 
 
Rodzic nie mieszkający z dzieckiem ma obowiązek płacenia alimentów tak długo, aż pełnoletnie dziecko nie będzie w stanie utrzymać się z własnych zarobków.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której dziecko dysponuje majątkiem i utrzymuje się z niego.
Świadczenie alimentacyjne należy się dziecku od chwili narodzin i nie kończy się, gdy uzyska ono pełnoletniość. Właściwie nie kończy się nigdy, jeśli rodzic płacący alimenty nie złoży w sądzie właściwego pozwu.
 
 
Kiedy pełnoletnie dziecko otrzymuje alimenty?
Gdy cały swój czas poświęca na edukację i nie może pracować zarobkowo, przy czym poświęcenie czasu nauce nie może być pozorowane, tj. student nie może mieć poważnych zaległości i kłopotów w nauce, powtarzać kolejnych lat studiów, sztucznie wydłużać naukę;
gdy dziecko skończyło naukę, ale nie dysponuje środkami, z których może się utrzymać, przy czym alimenty należą mu się wówczas gdy doświadcza niedostatku.
 
 
Przesłanki do uchylenia się od płacenia alimentów na dorosłe dziecko:
dziecko posiada majątek, z którego dochody zaspokajają jego potrzeb;
płacenie alimentów oznacza nadmierny uszczerbek w finansach zobowiązanego rodzica;
dorosłe dziecko w ogóle nie stara się o to, by zdobyć środki na własne utrzymanie;
domaganie się alimentów godzi w zasady współżycia społecznego.
 
 
Pozew o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko
 
 
Pozew taki wnosi się do sądu, gdy zajdzie tzw. istotna zmiana stosunków. Tylko wtedy, żądanie uchylenia lub obniżenia wysokości alimentów jest zasadne.
Zmianę stosunków ustala się porównując poprzednie stosunki z aktualnymi. Zmianą może być pozyskiwanie przez dorosłe dziecko środków na własne utrzymanie, pogorszenie sytuacji materialnej płatnika alimentów, znaczne polepszenie się sytuacji materialnej rodzica opiekującego się dzieckiem itp.
Zmianą stosunków jest również prawomocne zaprzeczenie ojcostwa.
 
 
Składanie pozwu
 
 
Pozew o uchylenie alimentów składa się w w wydziale rodziny i nieletnich Sądu Rejonowego. Ma to być sąd usytuowany w miejscu zamieszkania / pobytu strony pozwanej, czyli dziecka.
Pozew musi zawierać dowody świadczące na rzecz zasadności żądania, a więc rzeczowy opis okoliczności mających znaczenie dla danej sprawy.
 
Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski Adwokat Wodzisław
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego