Kontakty z Dzieckiem - adwokat wodzislaw slaski kancelaria adwokacka wodzislaw

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Kontakty z dzieckiem po rozwodzie
 
 
Kontakty z dzieckiem po rozwodzie nabierają szczególnego znaczenia i wyglądają inaczej niż przed rozwodem. Rozwiedzeni rodzice przestają mieszkać razem i dziecko zostaje przy jednym z nich. Przy którym – zależy to od wewnętrznych uzgodnień pary i decyzji sądu.
 
Kwestia regulowanych przez sąd kontaktów z dzieckiem dotyczy jego spotkań z rodzicem nie pełniącym nad nim stałej opieki.
 
Rodzic pełniący stałą opiekę nad dzieckiem nie ma prawa utrudniać jego kontaktów z drugim rodzicem. Jeśli je utrudnia, rodzic nie mieszkający z dzieckiem ma prawo poprosić sąd o interwencję.
 
Kontakty z dzieckiem, to spotkania, do których mają prawo rodzice dziecka, jego dziadkowie i rodzeństwo. Prawo takie przysługuje też osobom, które wcześniej były bliskie dziecku, którym ono ufa i za którymi tęskni.
 
Uwaga! Rodzice pozbawieni w pełni władzy rodzicielskiej nie tracą praw do kontaktów z dzieckiem. Tracą je, jeśli sąd orzeknie taki zakaz.
 
Podobnie ma się rzecz z rodzicami, których dzieci z jakichś przyczyn przebywają w placówkach opiekuńczych, bądź znalazły się w rodzinach zastępczych.
 
 
Regulacja kontaktów z dzieckiem przez sąd
 
 
Regulacja ta, to pisemny harmonogram, w którym określa się kontakty z dzieckiem w ciągu tygodnia, dni wolnych, świąt, ważnych dni dla dziecka, wakacji i ferii. Przepisy nie narzucają tu niczego. Harmonogram kontaktów ma wyczerpywać tę kwestię na tyle, by żadna ze stron nie miała co do tego żadnych wątpliwości i by nie wszczynała konfliktu.
 
Obowiązkiem rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem jest przygotowywanie go do spotkań z drugim rodzicem. Chodzi o czystość, estetyczny wygląd, odzież i wyposażenie potrzebne dziecku, gdy pobyt u drugiego rodzica jest dłuższy. 
 
Podstawa ustalania kontaktów z dzieckiem
 
 
Podstawą ustalania tych kontaktów jest dla sądu dobro i interes dziecka. Wygoda rodziców i inne aspekty liczą się o wiele mniej. Sąd ustala to, co najbardziej odpowiada interesom dziecka i co sprzyja jego dobru. To, o co wnoszą strony nie jest dla sądu wiążące.
 
 
Jeśli trzeba sąd narzuca stronom konkretne rozwiązania finansowe. I tak, jedna lub druga strona może zostać przez sąd zobowiązana do pokrywania kosztów przemieszczania się dziecka między rodzicami.
 
 
Rodzice mogą dokonać niewielkich zmian w terminach spotkań ustalonych przez sąd. Zmiany te jednak muszą być wprowadzane zgodnie i bez szkody dla dziecka. W przeciwnym razie, jedna ze stron może wnieść do sądu wniosek o ponowną regulację kontaktów z dzieckiem.
 
 
Sądowy zakaz i ograniczenie kontaktów z dzieckiem
 
Sąd zakazuje kontaktów z dzieckiem, jeśli w jego opinii poważnie godzą one w jego interes i dobro. Jeśli zagrożenie jest mniejsze, sąd ogranicza te kontakty.
 
 
Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może wyglądać różnie, oto przykłady:
 
Dziecko spotyka się z rodzicem tylko w miejscu gdzie stale przebywa,
 
Dziecko spotyka się z rodzicem tylko w obecności drugiego rodzica lub innej osoby wyznaczonej sądownie,
 
Dziecko kontaktuje się z rodzicem tylko na odległość,
 
Dziecko nie może kontaktować się z rodzicem na odległość,
 
Ograniczenie kontaktów z dzieckiem zależy od decyzji sądu, a ta uwarunkowana jest sytuacją danego dziecka.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego